ICA Supermarket Edsberg

Delikatessavdelningen på ICA Edsberg har under vintern kaklats om och detaljer som ramper och möbler har tillverkats.