Itrims nya lokaler

Vi har ett nära upparbetetat samarbetet med Itrim Sverige och på uppdrag verkar vi som totalentreprenör vid etableringar och ombyggnationer. Med början 2011 så har vi i löpande takt byggt om och etablerat flertalet friskvårdscenter. Här följer vi varumärkets identitet i hela processen och utförandet.