Bygga butik

Nyetablering, Ombyggnation & Avetablering

Vi utför all typ av byggnation som till exempel nybyggnationer,
om- och tillbyggnader, avetableringar samt renovering och hyresgästanpassningar.
Vi åtar oss gärna rollen som totalentreprenör.
Idag utför vi uppdrag som berör byggnation i kommersiella fastighetsmiljöer.
Från enklare byggservice till mer omfattande entreprenader.

Våra hantverkare är väl förtrogna med att utföra byggnationsuppdrag i butiker som är i full drift,
och stor vikt läggs därför på servicekänsla och förståelse för den miljö våra uppdragsgivare arbetar i.

Efter att ha funnits i över 20 år i branschen så har vi byggt upp ett stort nätverk av hantverkare,
konsulter och arkitekter, där vi kan skräddarsy det arbetsteam som du behöver inför ert projekt.